ข้อมูลผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ นาย พัชระพงศ์ ทีเขียว
ระดับชั้น ปวช ปีที่ 3
รหัสนักศึกษา 62201280005