ติดต่อเรา

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

เลขที่ 11 หมู่ 10 ตำบลเซเป็ด

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ 045-427532 อีเมล mail@tkc.ac.th

Trakan Phuet Phon Technical College

11 No.10 Ubon – Trakan Road

Trakan Phuet Phon District

Ubon Ratchathani Province 34130

General Administration Department

Phone (+66) 45427532

Office Email: mail@admin

  เวลาทำการ

                วันจันทร์ – วันศุกร์ 8am to 5pm

                วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – Closed

✧ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ✧

 ที่อยู่

                วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เวลาทำการ

                วันจันทร์ – วันศุกร์ 8am to 5pm

                วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – Closed