สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เลขที่ 11 หมู่ 10 ตำบลเซเป็ด
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ 045-427532 อีเมล mail@tkc.ac.th

Trakan Phuet Phon Technical College
11 No.10 Ubon – Trakan Road
Trakan Phuet Phon District
Ubon Ratchathani Province 34130

General Administration Department
Phone (+66) 45427532
Office Email: mail@phatcharaphong